ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ส่งงานครั้งที่2

จากคำถามที่ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการคุยเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆกับเพื่อนๆนั้น ได้ความรู้มากเลยทีเดียว จากที่ข้าพเจ้าได้ไปเดินดูเทคโนโลยีใหม่ๆในร้าน และห้างสรรพสินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ก็ไม่เห็นว่ารูปลักษณ์ภายนอกเปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก และสิ่งที่เห็นและชอบมากที่สุดก็คือ เรื่องของกล้องถ่ายรูปของโอลิมปัส ลักษณะของตัวกล้องจะเป็นแบบคอมแพ็ค บางๆ ไม่หนาเหมือนกล้องเลนส์ซูม ที่ข้าพเจ้าได้เลือกกล้องของโอลิมปัสนี้ ก็เพราะว่าความแปลกใหม่ของตัวกล้องที่สามารถกำจัดฝุ่นได้ จากกล้องที่ข้าพเจ้าใช้ในปัจจุบันนี้ไม่มีตัวที่กำจัดฝุ่นเหมือนกล้องของโอลิมปัสนี้เลยคิดว่ากล้องรุ่นนี้ใหม่สำหรับตัวข้าพเจ้า และความรู้ที่ได้จากเพื่อนๆในห้องเรียนนี้ที่เสนอมาของแต่ละคนและเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ และเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าปัจจุบันนี้มีอยู่จริงเหรอ? นั่นก็คือ ปากกาที่สามารถถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพ และบันทึกเสียงต่างๆได้ เราสามารถที่จะใช้เจ้าปากกานี้เข้าไปบันทึกการประชุมต่างๆในห้องประชุมโดยที่เราไม่ต้องจดบันทึกก็ได้ แต่เราจะนำมาดูย้อนหลังเพื่อที่เราจะสามารถสรุปข้อความในห้องประชุมนั้นได้ครบถ้วน เทคโนโลยีต่อไปจะมีความแตกต่างกันนิดเดียวก็ตรงที่ปากกานี้เป็นปากกาอิเล็กทรอนิกส์ และ จะใช้คู่กับหนังสือหรือสมุดอิเล็กทรอนิกส์ อีกตัวหนึ่ง เราสามารถใช้ได้โดยการเขียนตัวหนังสือด้วยปากกาอิเล็กทรอนิกส์ ลงบนหนังสือหรือสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่เราพิมพ์ไปนั้นก็จะกลายเป็นไฟล์ข้อมูลทันที สิ่งสิ่งสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุดและแพงที่สุดที่ฟังจากเพื่อนๆบอกมา นั่นก็คือ แป้นพิมพ์ที่ใช้แสงเลเซอร์ก็สามารถพิมพ์งานได้แล้ว เป็นสิ่งที่แปลกใหม่กว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เพื่อนๆแต่ละคนบรรยายมา เราจะใช้แป้นพิมพ์เลเซอร์นี้พร้อมกับโทรศัพท์ จากความคิดของเราในสมัยก่อนนั้น ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนามาขึ้นก็คงจะเป็น10 - 20 ปี แต่พอมาถึงตอนนี้กับไม่ใช่เลย เทคโนโลยีมีการพัฒนามากกว่าที่คิดไว้จากการที่ได้เรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูนี้ได้รู้ว่าที่ต่างๆ หรือ เทคโนโลยีต่างๆนั้นได้มีการพัฒนาไปไกลแล้ว ทันสมัยมากกว่าเดิม และเทคโนโลยีนี้ก้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราต้องใช้ เทคโนโลยีนี้ด้วย แม้กระทั้งการเรียน การทำงาน หรือทำกิจกรรมต่างๆล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งสิ้น

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ส่งงานวิชา ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

Assignmet
- What you have learnt from class today?
- Slide
- Movie
ได้ความรู้หลายๆอย่างด้วยกัน อย่างกิจกรรมที่ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ของเรื่อง เป้าหมายในการสอนของท่าน ได้ความสรุปจากการได้คุยกันภายในกลุ่มคือ พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ สิ่งที่คาดหวังในการเรียนวิชานี้ก็คือ ตนเองจะได้มีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยของทุกๆ นาที และจากการที่เราได้เรียนรุ้ของเรื่องความเชื่อที่ว่าโลกใหญ่กว่าดาวเคราะห์ๆ แต่ไม่เลยยังมีสิ่งที่ใหญ่กว่า แล้วที่เราเห็นว่าดวงอาทิตย์ที่เราเห็นอยู่ทุกเช้าเย็นนี้ยังมีดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ใหญ่กว่าอีก ซึ่งก็ได้เปรียบกับความคิด ปัญหาที่เราพบเจอนั้นเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นได้ ก็เหมือนกับโลกที่เป็นเสี้ยวหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลเท่านั้น อย่างความเชื่ออีกอย่างหนึ่งที่ว่า โลกกลม แต่มีบุคคลหนึ่งที่เชื่อว่าโลกแบนเพราะมีการสื่อสารที่ทั่วถึงนั้นก็คือThomas L. Flatteners จะแบ่งออกเป็น

Ten Flatteners

 1. Collapse of Berlin Wall

 2. Netscape

 3. Wrokflow Software

 4. Open Sourcing

 5. Outsourcing

 6. Offshoring

 7. Supply Chaining

 8. Insourcing

 9. In-forming

 10. The Steroids

และจากเรื่องEagle eye ที่ได้ดูไปนั้น สดงให้เราเห็นว่าเทคโนโลยี มีทั้ง ดี และ ไม่ดี ต่อมนุษย์เรา อย่างด้านดีเราจะใช้เทคโนโลยีนำมาใช้ประโยชน์เพื่อช่วยผ่อนแรง / ด้านความคิด แต่ถ้าเป็นด้านไม่ดีนั้นก็มี อธิเช่น อย่างในเรื่องนี้เทคโนโลยีเป็นเหมือนสมองโดยให้มีกันส่งการเอง ควบคุมสิ่งต่างเองหมด ถ้าเป็นแบบนี้เราก็ไม่สามารถทำงาน หรือกิจกรรมอะไรเลย มีแต่เทคโนโลยีเท่านั้นเป็นคนทำเองหมด มนุษย์ก็จะไม่มีความสำคัญอีก

- How will we survive in the 21st century?

การทำตัวในสมัยศตวรรษที่ 21 จะต้องทำตัวให้เข้ากับยุคกับสมัยนั้นๆ อย่างตอนนี้เราจะเห็นชั้ดตรงที่เครื่องมือถือ จากที่เมื่อก่อนเป็นแค่ขาวดำ ใช้เฉพาะโทรเข้าโทรออกเท่านั้น แต่พอมายุคนี้มือถือที่เราเห็นแบบเดิมๆนั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ก็จะมีกล้องถ่ายรูปเข้ามา แล้วบางเครื่องก็สามารถเป็นคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย ถ้าพูดถึงด้านการเรียนก็จะมีความทันสมัย รู้ทันโลกภายนอกโดยการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในบางวิชา และบางวิชาอาจไม่ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแทน เช่น projector Aisualizer vdo

และความสามารถที่ต้องมีของบุคคลแห่งศควรรษที่ 21

 1. จะต้องรู้เรื่องเทคโนโลยี

 2. รู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

 3. มีทักษะในการบริหารเงินส่วนบุคคล

ทักษะ 8 ด้านของไทย

 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 2. คิดเป็น

 3. ภาวะความเป็นผู้นำ

 4. มีความสามารถที่จำเป็นต่อ ศตวรรษที่ 21

 5. ทักษะการคิดวิเคราะห์

 6. ทำงานเป็นทีม

 7. มีจิตสำนึกของความเป็นไทย

 8. มีความรู้เป็นสากล